Dr.Jaya Sai Sekhar B. DNB, Urologist

 

Dr.Jaya Sai Sekhar B. DNB, Urologist

  Receptionist
  7659068683
  Gurudwara Jn., Up Road, Seethammadhara, Visakhapatnam
  drsekhar79@gmail.com
  Queens NRI Hospital, Near Gurudwara Jn., Up Road, Seethammadhara Visakhapatnam-16            
  Andrologits / Urologists

FOLLOW US