Dr. Lenka Srinivasa Rao MD General Medicine

 

Dr. Lenka Srinivasa Rao MD General Medicine

  Doctor
  83330 73999
  Main Road, Gajapathinagaram, GAJAPATHINAGARAM TOWN (VIZIANAGARAM DIST.)
  niisdrspages@gmail.com
  Community Health Centre Gajapathinagaram Vizianagaram Dist., A.P.            
  Community Health Centre

FOLLOW US